Vriendschap met Christus

De wekelijkse eucharistieviering op zondagmorgen om 10u30 is het hart van onze gemeenschap. Tijdens de viering is er voor de kinderen van de lagere school kinderwoorddienst. Zij lezen samen met een volwassen begeleider het Evangelie en zoeken naar aanknopingspunten in hun eigen leven. Vanaf de dienst van de tafel sluiten ze terug aan bij de volwassenen. Onze allerkleinsten kunnen tijdens de viering naar hartenlust spelen in de kinderopvang en komen na de communie samen om als één grote familie het Wees Gegroet te bidden.

Tijdens de viering besteden we veel aandacht aan de muziek. Jonge muzikanten begeleiden de eigentijdse en frisse liederen en brengen ons zo dichter bij de Heer.

We kunnen ook wekelijks rekenen op een groep misdienaars die de priester en de diaken bijstaan. Naast hun engagement als misdienaar op zondagmorgen sluiten deze jonge mensen ook aan bij de grote groep misdienaars van de Sint-Michielsbeweging. Voor deze groep zijn er geregeld uitstappen, vormingsmomenten en sluiten we aan bij diocesane activiteiten.

Sluiten