Verhaal

De Sint-Michielsbeweging is een nieuwe beweging binnen de katholieke Kerk die jonge mensen wil begeleiden in hun geloofsgroei als christen. Daartoe richt de beweging gemeenschappen op waar alle mensen welkom zijn.  Jonge christenen dragen mee de gemeenschap. Momenteel zijn er gemeenschappen in Kortrijk, Waregem, Izegem, Brugge, Gent, Oosterzele en Leuven. De Sint-Michielsbeweging zet zich in voor mensen in nood, werkt mee aan evangelisatie en geloofsverdieping en werkt samen met de territoriale pastoraal en vele andere partners.

De vriendschap met Christus is ons hart, de vriendschap met jongeren en mensen in nood zijn onze longen!

De Sint-Michielsbeweging is een bronplaats waar jonge christenen en gezinnen thuis komen, waar ze hun geloof kunnen beleven, vieren en verdiepen. In onze verschillende gemeenschappen is er dagelijks kans tot gebed en ontmoeting. Jonge mensen worden uitgenodigd om op weg te gaan via persoonlijke begeleidingsgesprekken en/of bezinningsweekends. Daarbij willen we hen kansen bieden om zich in de wereld te engageren en verantwoordelijkheid op te nemen.

Vanuit de oproep van Jezus’ Blijde Boodschap willen we het Evangelie handen en voeten geven. We proberen in vriendschap op weg te gaan met mensen in nood. Dit krijgt onder andere vorm in het onthaalhuis Emmanuel, de sociale winkels Potpourri, de Vredesklassen en het Dream-project, het Porta Apertaproject voor erkende oorlogsvluchtelingen, het Futureproject om jongeren sterker te maken voor de toekomst, de Bakfietsronde voor voedseloverschotten, de vriendschap met bejaarden en mensen met een beperking…

In een geest van vrede, vriendschap en geweldloosheid willen we samen bouwen aan Jezus’ droom voor deze wereld.

Welkom!

Kris Vermael, algemene coördinator

Lode Vandeputte, begeleidende priester

Wat is Sint-Michiel? Dat vind je hieronder in het kort terug:

Samenwerking is onze troef! Dat zie je in het filmpje van Goods to Give.

Sluiten