Vriendschap met Christus

Vriendschap met Christus

In de Sint-Michielsbeweging willen we als jongere ons geloof gestalte geven. Soms wat zoekend willen we Jezus laten spreken in ons leven van elke dag. Daarom kiezen we voor om concrete momenten van gebed en verdieping.

Enerzijds maken we thuis tijd voor gebed: een moment van stilte en dankbaarheid bij het slapengaan, een moment om Gods’zegen te vragen over de dag ’s morgens, een Bijbeltekst, een gebed aan tafel, wat vorming,… Als Christus onze vriend is, willen we bij Hem zijn, Hem ontmoeten, Hem beluisteren,…

Anderzijds willen we dat geloof ook samen beleven. In de Sint-Michielsbeweging vinden we tochtgenoten, broers en zussen in Christus, die net als mezelf ook op zoek zijn naar geloof en spiritualiteit. 

Sluiten