Sint-Michielshuis Kortrijk

Ben je als jongere op zoek naar een plaats om te wonen in Kortrijk?

Misschien is ons Sint-Michielshuis iets voor jou!

Een 10-tal jongeren woont er samen in vriendschap, vrede en geweldloosheid, geïnspireerd door de christelijke traditie.

Deze jongeren zijn tussen 18 en 30 jaar oud. Sommigen studeren, anderen werken of ze combineren werk en studie. Er is ook openheid voor jongeren met een zekere nood vb. omdat ze vluchteling zijn, omdat ze geen steun van thuis uit krijgen enz.

De jongeren leven zelfstandig en bouwen hun leven uit met werk/studie, vriendenkring, familie, hobby’s,… Het Sint-Michielshuis is de plaats waar ze wonen of verblijven en vriendschap kunnen sluiten met de andere jongeren. Er wordt hen gevraagd een sociaal engagement op te nemen, vb. in onze Vredesklas of de sociale winkel Potpourri. Maandelijks is er een gebed met liederen uit Taizé en een bewonersmoment met vorming. Zo proeven ze van het christelijk geloof of kunnen ze zich er verder in verdiepen.

Sluiten