Vriendschap met Christus

Vriendschap met Christus

In de Sint-Michielsbeweging willen we als jongere ons geloof gestalte geven. Soms wat zoekend willen we Jezus laten spreken in ons leven van elke dag. Daarom kiezen we voor om concrete momenten van gebed en verdieping.

Enerzijds maken we thuis tijd voor gebed: een moment van stilte en dankbaarheid bij het slapengaan, een moment om Gods’zegen te vragen over de dag ’s morgens, een Bijbeltekst, een gebed aan tafel, wat vorming,… Als Christus onze vriend is, willen we bij Hem zijn, Hem ontmoeten, Hem beluisteren,…

Anderzijds willen we dat geloof ook samen beleven. In de Sint-Michielsbeweging vinden we tochtgenoten, broers en zussen in Christus, die net als mezelf ook op zoek zijn naar geloof en spiritualiteit. Vanuit de Sint-Michielsbeweging worden hiertoe verschillende kansen aangeboden:

  • Gebed met liederen uit Taizé elke eerste woensdag v/d maand
  • Verdiepingsavonden en catechese
  • Jongeren- en gezinsviering op zaterdag

 

Studentenviering op woensdag

Elke eerste woensdag v/d om 19u. is er een studentenviering. Hiermee willen we jongeren die in Brugge studeren de kans bieden om halfweg de week even tijd te maken voor verstilling en verdieping.
De eerste woensdag van de maand hebben we een gebedsmoment in de geest van Taizé (een oecumenische gemeenschap in Frankrijk waar veel jongeren elkaar ontmoeten)
Op andere woensdagen hebben we een eucharistie.
Omwille van de vele buitenlandse studenten in Brugge worden de studentenvieringen vaak tweetalig georganiseerd (Nl.-En.)
Telkens na de viering komen we nog samen in ons Sint-Michielshuis voor een (brood)maaltijd.

Naast deze vaste momenten worden occasioneel ook gebedsdiensten en vieringen georganiseerd: Nightfever, eucharistische aanbidding en biechtgelegenheid, …

Verdiepingsavonden en catechese

Elke eerste woensdag van de maand maken we tijd voor wat geloofsvorming. We staan stil rond een thema gelinkt aan het geloof, de jongerencultuur of de actualiteit. Hoe kunnen we als jongere vandaag gelovig in het leven staan? Hoe kunnen we als gelovige omgaan met bepaalde actuele thema’s. Bij deze vormings- en catechesemomenten is er altijd ruimschoots tijd voor gesprek en ontmoeting.

Naast deze vormingsavonden worden een drietal jongerenweekends per jaar georganiseerd waar veel aandacht is voor gebed en geloofsverdieping.

Jongeren die dit wensen kunnen ook via individuele gesprekken met een priester, een broer of zus in het geloof zich laten begeleiden in hun geloofsgroei.

Sluiten